Kjelde: NARF


Gjennomgangen inkluderer en samordning av arbeidsgiveravgiftsreglene og i reglene om hvordan man skal gå frem for å betale inn arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, det man gjerne kaller oppgjørsreglene. I dag gjelder det ulike beløpsgrenser på dette regelverksområdet. Det finnes flere forskjellige oppgjørsordninger og det gjelder ulike grenser for når man kan benytte ordningene, og disse beløpsgrensene er ikke samordnet med beløpsgrensene for når man må betale arbeidsgiveravgift.


Les mer:Finansdepartementet, nyhet publisert 01.04.2008.

Kontakt oss dersom du ønskjer informasjon om korleis du skal betale kvitt for arbeidsoppdrag på eller i heimen din.
Klikk her for utskriftsvennleg versjon