Det kanskje ikke alle er klar over er at de ansatte også har plikter knyttet opp til de samme temaene. Nedenfor skal vi redegjøre kort for de mest sentrale plikter arbeidstaker har knyttet opp til HMS og arbeidsgivers oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Dette er ofte omtalt som ”arbeidstakers medvirkningsplikt”.


Les artikkel.


Kilde: NARF

Klikk her for utskriftsvennleg versjon