Kjelde: Regnskap Norge

Fleire lovendringar for å redusere arbeidslivskriminalitet trådde i kraft 1. januar 2022. Desse skal bidra til å forsterke strafferettsleg og administrativ oppfølging.

Dette gjeld mellom anna straff for brot på arbeidsgivarplikter etter lov om obligatorisk tenestepensjon og krav om at lønn med meir skal betalast via bank.

Vidare gjeld dette:

  • Straff for lønnstjuveri
  • Høgare strafferammer for alvorlege brot på arbeidsmiljølova
  • Heimel for godkjenningsordning for verksemder som tilbyr reinhaldstenester for motorvogner

Les meir på Regjeringa sine sider.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon