Kjelde: Regnskap Norge

Alle foreldre får høve til å utsette uttak av foreldrepengar til eit tidspunkt som passar dei best. Endringa trer i kraft 1. oktober 2021.

Den såkalla «fedrekvotefella» blir dermed fjerna. Denne har tidlegare ført til at ein av foreldra har mista opptente rettigheiter og gått glipp av foreldrepengar ein eigentleg har hatt krav på.

Hovudregelen om at: retten til foreldrepenger og størrelsen på disse skal vurderes på det tidspunktet foreldrene starter sitt uttak, blir vidareført, og er no lovfesta.

Prop. 127 L (2020-2021), Innst. 480 L (2020-2021), Lovvedtak 145 (2020-2021)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon