Kjelde: NARF


Hvem skal søke om godkjenning?


Med renholdsvirksomhet forstås virksomhet som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, også de som leier ut personer som utfører renholdstjenester. Virksomheter som har ansatte renholdere som kun utfører renholdstjenester innad i egen virksomhet, trenger ikke å søke om godkjenning.


Eksempler på renholdstjenester er rengjøring av hus og leiligheter, fabrikker, butikker, institusjoner og andre bygninger til næringsformål.


Slik søker man


Sammen med søknaden skal man sende inn nødvendig dokumentasjon på at alle vilkår er oppfylt.


For å bli godkjent må virksomheten dokumentere at den har  • knyttet til seg godkjent bedriftshelsetjeneste
  • verneombud og arbeidsmiljøutvalg når det er påkrevd
  • yrkesskadeforsikring
  • skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i virksomheten
  • oppfylt kravene om allmenngjøring av tariffavtale (minstelønn)

For noen arbeidsforhold kreves også dokumentasjon på oppholdstillatelse.


Det kan være nyttig å ha dokumentasjon tilgjengelig før man begynner å fylle ut søknadsskjemaet.


For mer informasjon om godkjenningsordningen, se www.arbeidstilsynet.no/renhold/godkjenning.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon