Kjelde: Regnskap Norge

Omsorgsdagar (sjukt barn-dagar), blir nytta ved barn eller barnepassar sin sjukdom. Åleineforsørgarar har krav på dobbelt antal dagar. Desse har ein til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år (18 år ved godkjend søknad for kronisk sjukt eller funksjonshemma barn).

Frå og med juni 2022 må dei med åleineomsorg for barn sende søknad til NAV for å få ekstra omsorgsdagar.

HVOR MANGE OMSORGSDAGER HAR MAN KRAV PÅ?

Antall dager med omsorgspenger er avhengig av blant annet antall barn og livssituasjon, og er definert i Folketrygdloven §9-6 .

Det er bestemt at antall omsorgsdager dobles for hele 2022 på grunn av koronapandemien.

For mer informasjon om antall omsorgsdager en arbeidstaker har krav på se:

HVEM DEFINERES SOM ENEFORSØRGER?

For at en ansatt skal kunne regnes som alene om omsorgen når det gjelder omsorgsdager skal vedkommende:

  • ikke bo sammen med den andre forelderen/ være enke eller enkemann
  • ha barnet folkeregistrert hos seg

Dersom barnets forsørgere har avtalt delt bosted for barnet, vil ingen av dem regnes som alene om omsorgen. De vil da begge ha rett på ordinære omsorgsdager.

HVA BETYR DETTE FOR DEG OG DINE KUNDER?

Regnskapsfører med ansvar for refusjoner fra NAV bør:

  • informere sine kunder om denne endringen
  • anbefale kundene å gjøre sine ansatte kjent med at de må nå søke om ekstra omsorgsdager for aleneomsorg gjennomNAVs søknadsskjema
  • gjøre kundene oppmerksomme på at arbeidsgiver fortsatt skal forskuttere omsorgspenger og kan søke refusjon for omsorgspenger fra dag 11. Se NAVs beskrivelse forhvordan arbeidsgiver kan søke refusjon

Mer informasjon finnes på NAVs sider om omsorgspenger for arbeidsgivere.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon