Kilde: NARF


Et prinsipielt spørsmål er om arbeidstakeren i det hele tatt kan bindes til å arbeide for arbeidsgiveren i en nærmere bestemt periode. Dette har nå blitt avklart gjennom Høyesteretts avgjørelse 7. april i år (HR-2006-00609-A), hvor man fastslo at det er adgang til å avtale bindingstid etter norsk rett.


Les meir om avgjerdsla her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon