Du kan abonnere på spesifiserte organisasjonsnummer, fødselsnummer, spesifisert kunngjøringstype og geografisk område.

Tjenesten kan bestilles på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Tjenesten kan blant annet benyttes til å holde seg oppdatert med hva som kunngjøres om egne kunder og sentrale leverandører. 

Det er også mulig å holde seg orientert om nyetableringer, gjerne begrenset til bestemte geografiske områder.

Et annet interessant bruksområde kan være kunngjøringer som gjelder viktige forretningsforbindelser som egne kunder har. Dette gjelder ikke minst kunngjøringer som kommer fra Konkursregisteret.

Du kan abonnere på følgende kunngjøringstyper:

  • nyregistreringer
  • oppløsning/sletting
  • foretaksnavn
  • endringer
  • konkurs/tvangsavvikling
  • kreditorvarsel
  • mottatte årsregnskap
  • gjeldsforhandling

Les mer om tjenesten hos Brønnøysundregistrene.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon