Kjelde: Revisorforeningen

A-ordningen er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB) som innføres 1. januar 2015. Én elektronisk melding vil erstatte følgende fem skjemaer som arbeidsgivere og andre opplysningspliktige leverer i dag:

  1. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)
  2. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
  3. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)
  4. Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)
  5. Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)

Alle som leverer noen av disse oppgavene/skjemaene i dag, skal fra 2015 levere a-melding i stedet. Og meldingen sendes til de tre etatene samtidig.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon