Med bakgrunn i anmodning fra Regnskap Norge om forlenget frist for levering av a-meldinger for desember 2015, har Skattedirektoratet funnet det riktig å prioritere at alle opplysningspliktige kommer i gang med innsendingen av a-meldinger. Direktoratet vil med bakgrunn i dette ikke sanksjonere for sent leverte opplysninger for desember 2015, som blir levert i løpet av januar 2016.

Regnskap Norge setter stor pris på denne holdningen fra Skattedirektoratet sin side. Dette gjør det mulig å sikre kvalitet i leveransene, samtidig som faren for unødig tidsbruk på grunn av rettelser mv begrenses. 

I vårt brev pekte vi på at innrapporteringen 5. januar i teorien skal være siste innrapportering som skjer for inntektsåret 2015. Ved denne rapporteringen må arbeidsgiverne sikre seg at alle relevante lønnsopplysninger blir medtatt. 

Erfaringsmessig skjer det en rekke korreksjoner ved årsslutt, ikke minst fordi forsikringsselskapene først kommer med de nødvendige årsoppgaver godt utpå nyåret. Det hører også med at arbeidstakere leverer flere godtgjørelses- og refusjonskrav enn normalt i denne perioden. Innrapporteringen for desember er derfor mer krevende enn øvrige måneder. Selv om det meste fanges opp på lønningstidspunktene, er det reelt sett behov for mer tid enn de to virkedagene etter årsslutt for å få innrapporteringen mest mulig korrekt. 
Klikk her for utskriftsvennleg versjon