Kjelde: NARF

Ifølge NRK handlet saken om at da Mester Grønn skulle importere roser fra Kenya og Tanzania, ble det feilaktig av mellommann i Tyskland krysset av T2 i stedet for korrekt T1 i et tollskjema. Feilen ble gjort i 2008, og det tok tid før feilen ble oppdaget. 

Når Tollvesenet avdekket forholdet, ble Mester Grønn ilagt 249 prosent toll, moms, straffetoll og seks millioner i renter, i alt 64 millioner kroner.

Rose-importen det her er snakk om er egentlig tollfri. Tollmyndighetene mente derimot at formaliteten avkryssingsfeilen utgjør, skal gå foran realitetene i saken. 

Det er Drammen tingrett som har behandlet saken, og som altså har kommet til at Toll- og avgiftsdirektoratets vedtak skal oppheves som følge av foreldelse. Mester Grønn har dermed vunnet saken, men Regjeringsadvokaten skal være skuffet over utfallet og vurderer å anke.

Slik saken er gjengitt i media synes denne saken å være nok et eksempel på at deler av avgiftsforvaltningen er mer opptatt av formaliteter enn realiteter. Etter NARFs oppfatning er denne forvaltningspraksisen svært beklagelig og betenkelig. Samtidig understreker saken hvor viktig det er å holde fokus på nettopp formalitetene.

Les NRKs omtale av saken.

Les Dagens Næringslivs omtale av saken.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon