Retten til redusert arbeidstid for 62-åringar heng saman med innføringa av eit nytt fleksibelt pensjonssystem, med større fridom til å kombinere arbeid og pensjon. Det vil gi eldre arbeidstakarar større muligheit til og sterkare motivasjon for å stå lenger i arbeid enn dei elles ville ha gjort.


Lønna til arbeidstakaren blir redusert tilsvarande reduksjonen av arbeidstid.
Reduksjonen kan takast ut i dagleg redusert arbeidstid, færre arbeidsdagar pr veke eller samla opp til lengre arbeidsfrie periodar.


Les meir om retten til redusert arbeidstid ved fylte 62 år. (HSH)


 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon