Kjelde: NARF

De nye kontrollene skal bli mer effektive og rettet mot de useriøse aktørene, sier Skatteetaten i en pressemelding. Kontrollene skal skje i hele landet. 

Virksomhetene som kontrolleres skal i større grad velges ut fra en risikovurdering med økt satsning på de med høyest risiko. Kontrollene som avdekker en klar mistanke om svart arbeid skal oftere utvides til å sjekke hele virksomheten gjennom blant annet bokettersyn.

I 2014 fikk 30 prosent av de kontrollerte virksomhetene gebyr for mangler eller feil ved listene. Prosentandelen var høyere i begynnelsen av året og gikk ned etter som virksomhetene fikk på plass de nødvendige rutinene. Feilene varierte og mange av dem skyldes at virksomhetene ikke hadde satt seg godt nok inn i regelverket, men det var også flere eksempler på svart arbeid.

Ifølge vg.no fikk 1573 foretak i 2014 ilagt gebyrer som følge av manglende eller mangler i personallisteføringen. Gebyrene kom samlet opp i 13,6 millioner kroner. Gebyr ilegges først med 8600 kroner, så 17 200 kroner ved gjentagelse innen 12 måneder. I tillegg kommer 1720 kroner for hver person som mangler i listen ved kontroll.

Frisørene flinkest
20 prosent av frisørene og skjønnhetspleierne førte i 2014 ikke personallister. I serveringsbransjen førte én av tre steder ikke personallister, mens det var noe bedre hos bilverkstedene og bilpleierne (31 prosent).  

Bidrar med å etablere gode rutiner
Din regnskapsfører kan bidra i arbeidet med å overholde regelverket.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon