Kjelde: NARF


Brønnøysundregistrene behandlet over 30 000 slike saker i løpet av fjorårets to siste måneder.


Økningen av meldinger til Foretaksregisteret var eksplosjonsartet de siste ukene av fjoråret, melder Brønnøysundregistrene. I løpet av november og desember økte andelen av aksjeselskap som hadde fått registrert fravalg av revisjon med 170 prosent.  Normalt mottar Foretaksregisteret mellom 5 000 og 6 000 meldinger per uke, i denne perioden ble antall meldinger fordoblet. Økningen gjelder i hovedsak fravalg av revisjon for regnskapsåret 2011. Over 70 prosent av meldingene om fravalg av revisjon er sendt elektronisk til Foretaksregisteret.


De aksjeselskapene som ikke ønsket å få revidert årsregnskapet for 2011 måtte ha sine beslutninger om fravalg av revisjon registrert og godkjent i Foretaksregisteret innen 31. desember 2011. Hvis dette ikke er tilfelle, må årsregnskapet for 2011 være revidert, og foretaket må være registrert i Foretaksregisteret med godkjent revisor. For å ha muligheter til å behandle flest mulig av disse meldingene før årsskiftet ble det av Brønnøysundregistrene satt noen frister for melding om fravalg av revisor: Fristen for å sende inn melding om fravalg på papir gikk ut 30. november, for meldinger innsendt elektronisk gikk fristen ut 10. desember.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon