Kjelde: NARF

Aldri før har så mange nordmenn tatt kontakt med Skatteetaten for å fortelle om skjulte inntekter og formuer i utlandet. Antallet på 295 personer er 66 personer flere enn i 2013, og 180 flere enn i 2012.

Ordningen med skatteamnesti innebærer at personer som har gjemt unna penger i utlandet som det ikke er betalt skatt av, slipper å betale tilleggsskatt på opptil 60 prosent hvis de på eget initiativ tar kontakt med Skatteetaten. Skattyteren slipper også anmeldelse. Man må likevel betale inntekts- og formueskatt på de beløpene som er unndratt, i tillegg til renter.

De skattepliktige beløpene som ble innrapportert i fjor, er fastsatt til i underkant av 7 milliarder kroner for formue, 281 millioner kroner for inntekt og 5,6 millioner kroner for arv. I løpet av de sju siste årene har ordningen tilført statskassen i overkant av 1,2 milliarder kroner.

Les mer om skatteamnesti her

Klikk her for utskriftsvennleg versjon