Kjelde: Regnskap Norge

Skattedirektoratet har fastsett satsforskriftene for 2023.

Dette seier Skattedirektoratet om satsane.

REISER UTEN OVERNATTING

For reiser uten overnatting gjelder følgende trekk- og skattefrie satser.

Skattedirektoratets satser for trekk- og skattefri kostgodtgjørelse
uten overnatting – innland og utland
Satser
6 til 12 timerkr  200
Over 12 timer kr  400

Dersom ett eller flere måltider er dekket av arbeidsgiver, oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene avrundes til nærmeste hele krone).

I tillegg må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen skal kunne utbetales trekkfritt og mottas som skattefri kostgodtgjørelse.

REISER MED OVERNATTING

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekk- og skattefri kostgodtgjørelse. I tillegg vil skillet mellom yrkesopphold og pendleropphold være av betydning dersom overnattingsstedet er privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter.

Reiser på 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting (påbegynt døgn) godtgjøres etter døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting. Måltidstrekk foretas etter døgndiettsats for type overnattingssted på reiser med overnatting. Måltidstrekk og overskuddsberegning foretas per døgn.

Har reisen ikke vart så lenge at arbeidstaker får kostgodtgjørelse for det påbegynte døgnet (under 6 timer), er det ikke noe å foreta måltidstrekk i. Arbeidsgiver kan da dekke måltider i det påbegynte døgnet direkte eller refundere legitimerte kostnader. Dette er en konsekvens av at overskudd og måltidstrekk skal beregnes per døgn, og gjelder uansett om man overnatter på hotell, pensjonat eller hybel/brakke/privat. Men, dette gjelder ikke i de tilfeller arbeidstaker overnatter på hotell hvor frokost er inkludert. Da skal det alltid foretas trekk for frokost, selv om arbeidstaker velger å spise frokosten senere (typisk i det påbegynte døgnet). Arbeidsgiver har da allerede dekket frokosten og arbeidstaker kan ikke få dekket dette måltidet to ganger.

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene nedenfor, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen i sin helhet kan utbetales trekkfritt og mottas som skattefri kostgodtgjørelse.

SÆRSKILTE SATSER VED OVERNATTING PÅ PENSJONAT, HYBEL/BRAKKE/PRIVAT MED KOKEMULIGHET ELLER HOTELL

Ved overnatting på pensjonat/brakke, hybel/privat eller hotell finnes egne satser. Satsene gjelder både innland og utland.

Overnatting på pensjonat eller på brakke anses som bolig uten kokemulighet uavhengig av om det er mulig å tilberede mat i boligen. For overnatting på brakke gjelder dette fra og med 2023.

Sats for overnatting på hybel eller privat med kokemulighet gjelder ikke for arbeidstakere på pendleropphold.

Skattefri dekning fra arbeidsgiver til kost skal ikke begrenses etter 24-månedersregelen (en regel som begrenser pendleres rett til fradrag for kostnader til kost og losji etter to år). Det innebærer at arbeidsgiver kan yte skattefri dekning av merutgifter til kost og losji også etter perioden på 24 måneder.

Det er også en egen kostsats for langtransportsjåfører ved kjøring i Norge og i utlandet.

Skattedirektoratets satser for trekk- og skattefri kostgodtgjørelse med overnatting – innland og utlandSatser 
For arbeidstakere som bor på pensjonat hybel uten kokemuligheter eller pensjonat/brakkekr 177
For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel med kokemuligheter eller har overnattet privat kr 98
For arbeidstakere som bor på hotell kr 634
For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost reduseres hotellsats med 20 prosent.
Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone). Se eksempel på hvordan satsene skal forstås. Måltidstrekk og overskuddsberegning foretas per døgn.
kr 507
For langtransportsjåfører kr 300

EKSEMPLER SOM VISER HVORDAN SATSENE SKAL FORSTÅS:

Eksempel 1
En ansatt er på yrkesreise og bor på hotell for å delta i et møte. Vedkommende får frokost i møtet uten å betale for den. Den korrekte satsen er da kroner 507. (Redusert med 20 prosent for frokost). Hvis den ansatte derimot må betale for frokosten selv på møtestedet, vil den korrekte satsen være kroner 634.

Eksempel 2
En ansatt er på yrkesreise og bor på hotell for å delta på et kurs. Vedkommende får dekket frokost og lunsj. Den korrekte satsen som skal brukes i den forbindelse, vil være kroner 317 (634 kroner – 20 prosent for frokost – 30 prosent for lunsj).

Kostgodtgjørelse til dekning av merkostnader til kost for besøksreiser kan dekkes trekkfritt og skattefritt når skattepliktig har:

LOSJI BRAKKE/CAMPINGVOGN

Godtgjørelse for losji ved opphold i egen brakke/campingvogn.

Type losjiSats per døgn
Overnatter i egen brakke/campingvogn73 kroner per døgn

KOST PÅ BESØKSREISER FOR SKATTEPLIKTIG SOM HAR FRI KOST PÅ ARBEIDSSTEDET

Kostgodtgjørelse til dekning av merkostnader til kost for besøksreiser kan dekkes trekkfritt og skattefritt når skattepliktig har:

  • fri kost på arbeidsstedet og
  • besøksreisen mellom hjemmet og stedet for arbeidsopphold varer 6 timer eller mer
Type losjiSats hver vei
Overnatter i egen brakke/campingvogn106 kroner
Klikk her for utskriftsvennleg versjon