Kjelde: Regnskap Norge

Julebord er eit velferdstiltak. Hensikta med velferdstiltak er å auke trivselen og samhald på arbeidsplassen.

Velferdstiltak som julebord er skattefrie dersom følgjande vilkår er oppfylt:

  • er rimelig
  • har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og tilknytning til den
  • tilbys alle eller en betydelig gruppe ansatte. Skattefritaket omfatter også den ansattes families deltakelse, innenfor rammen av hva som er rimelig.

Det er ikke mulig for en familiebedrift å tilby julebord som skattefritt arrangement, med mindre det også er en ansatt i hel stilling, som ikke er en del av familien. Les mer i Skatte ABC.

Hva skal til for at et julebord skal anses som rimelig?

Rimelig blir en vurdering ut fra den totale kostnaden for arbeidsgiver og hva som er vanlig i arbeidslivet. Man må også se på hvor mange tilstelninger det er totalt gjennom året. Varigheten av velferdstiltak som julebord, kan strekke seg over to overnattinger på hotell. Skatteetaten har uttalt seg om at flere enn to helgeopphold i løpet av et år, vil normalt være skattepliktig for mottaker.

Kan man ha julebord i utlandet?

Det vil være mulig å legge julebordet til utlandet, innenfor de samme rammene som et tilsvarende arrangement i Norge. Flere bedrifter velger en løsning hvor velferdstiltak kombineres med tjenestereise (fagseminar e.l.), i slike tilfeller må kravene til skattefritak for velferdstiltak og tjenestereisen vurderes hver for seg.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon