Har du planlagt restferien?

Fristar hos Føretaksregisteret før årsskiftet

Endra maksimalsats for purregebyr

Auke i sats for forseinkingsrente

Ferietid i Reknehuset

Sommaren er høgsesong for svindel

Regelendringar frå 1. juli 2022

Søk momskompensasjon for lag og organisasjonar