Fagstoff  –  Lønn til barn i foreldre si bedrift

(Kilde: Skattetaten)

Timesatser som det kan kreves fradrag for i regnskapet og som skal innberettes som lønn for barnet. 

Det er fastsatt egne timesatser som skal benytte for å lønne barn som arbeider i foreldres bedrift og som samtidig går på skole. Satsene brukes uansett til hvilke tider arbeidet utføres. I satsene er det lagt til grunn feriepenger på 10,2 %.

Kost til forsørgede barn kan ikke ses på som del av lønnen.

01.01. – 31.03.2019

01.04. – 31.12.2019

Alder

Timesats

Timesats

17 år

119 kr

124 kr

16 år

115 kr

120 kr

15 år

100 kr

104 kr

14 år

88 kr

92 kr

13 år

79 kr

82 kr

Det kan bare unntaksvis bli tale om å fradragsføre lønn til egne barn under 13 år.

For barn mellom 13 og 15 år er timesatsene redusert skjønnsmessig i forhold til satsene for barn i 16-17 år. Eventuell overgang til høyere sats gjelder fra og med den måneden vedkommende fyller år.