Yrkes- eller arbeidsreise

Fagstoff – Kva er skilnaden på arbeidsreiser og yrkeskøyring?

Kjelde: Skattetaten

Arbeidsreiser kan du ikke kreve fradrag for i næringsoppgaven eller Næringsrapport skatt, men i skattemeldingen post 3.2.8post 3.2.9 Fradrag for reise mellom hjem og arbeid/besøksreiser.

Som arbeidsreise regner man:

 •     reise mellom bosted/hjem og fast arbeidssted
 •     reise mellom faste arbeidssteder

Derimot regner man disse reisene som yrkeskjøring:

 •     reise mellom bosted/hjem og ikke-fast arbeidssted
 •     reise mellom fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted
 •     reise mellom ikke-faste arbeidssteder

Dette er likevel yrkeskjøring:

Selv om reisen etter hovedregelen er en arbeidsreise, regner du likevel reisen som yrkeskjøring dersom den oppfyller minst ett av disse unntakene:

 • Du reiser fordi du må bo utenfor hjemmet på grunn av virksomheten din (gjelder ikke besøksreiser til hjemmet)
 • Du reiser til et arbeidssted der du arbeider inntil 10 dager i inntektsåret
 • Du reiser mellom bosted og fast arbeidssted i forbindelse med videre reise som er yrkeskjøring (gjelder bare dersom du oppholder deg på arbeidsstedet i kort tid, og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet – tilsvarende gjelder returreise)
 • Du reiser og næringa gjør det ofte nødvendig for deg å ta med arbeidsutstyr i bilen
 • Du reiser fra stedet du oppholder deg, til fast arbeidssted, fordi det var nødvendig å tilkalle deg utenom vanlig arbeidstid
 • Du reiser mellom fast arbeidssted og et oppmøtested der oppdragsgiveren din sørger for å transportere deg videre til sokkelinnretning, fartøy eller utlandet

Kjører du ein omvei mellom hjemmet og arbeidsstedet fordi du skal hente post eller gjøre annet i forbindelse med virksomheten, regner du den korteste veien fra hjemmet til arbeidsstedet som arbeidsreise, mens den strekningen du har reist som overstiger den korteste veien mellom hjem og arbeidssted skal du regne som yrkeskjøring.

Relevante artikler: