Fagstoff lønn – heime-pc

 

Fordel ved privat bruk av datautstyr utlånt frå arbeidsgivar blir ikkje rekna som skattepliktig inntekt når utlånet er grunngjeve i «tjenestlig bruk».