Fagstoff lønn – terminalbriller

Terminalbriller vil vere skattefri for mottakar føresett at det dreier seg om:

  • spesialtilpassa brilleglas
  • rimeleg brilleinnfatning til bruk ved dataskjerm og at
  • behovet for brillene er attestert av sakkyndig lege eller optikar

Artikkel frå Regnskap Norge: Klikk her

Arbeidstilsynet si rettleiing om arbeid ved dataskjerm: Klikk her