Bil i næring

Kva er skilnaden mellom privatbil og yrkes-/næringsbil?

Kjelde: Skatteetaten

Du regner bilen som yrkesbil dersom den bare blir brukt til yrkeskjøring. I så fall kan du ikke selv ha brukt bilen til besøksreiser til hjemmet, kjøring mellom hjem og arbeidssted eller annen privatkjøring.

Lastebil, buss mv. 

Følgende biler bli  i samsvar med praksis normalt regnet som yrkesbil uten nærmere sannsynliggjøring av kjørelengde når de benyttes i næring:

  • lastebil med totalvekt på 7500 kg eller mer og
  • buss med mer enn 15 passasjerplasser.

Dette gjelder selv om bilene innimellom blir brukt privat, for eksempel til kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise).

Andre biler

En regner også mange andre biler som yrkesbil selv om de også blir brukt til privatkjøring. I så fall må minst ett av desse vilkårene være til stede:

  • Yrkeskjøringen med bilen utgjør minst 6 000 km i året. En bør legge til grunn tilfeller over et tidsrom på tre år.
  • Størsteparten av kjøringen med bilen er yrkeskjøring.
  • Bilen er konstruert eller innredet på et vis som gjør bilen lite egnet og heller ikke ment for å bli brukt privat. Du kan i så fall heller ikke ha brukt bilen til annen privatkjøring enn å kjøre mellom hjem og fast arbeidssted og/eller besøksreiser til hjemmet.
  • Bilen er registrert for ni passasjerer eller mer, og blir brukt for å transportere arbeidstakere basert på en ordning på arbeidplassen. Du kan i så fall ikke ha brukt bilen til annen privatkjøring.

Fyller ikke bilen noen av disse vilkårene, skal du regne bilen som en privatbil. Les om hvordan du kan kreve fradrag for bruk av privatbil i næring.