Bedriftskantine

Fagstoff lønn – bedriftskantine

 

Så lenge dei tilsette dekkjer arbeidsgivar sin sjølvkost av råvarene, er bedriftskantine skattefri.     
    
Eigenbetaling frå dei tilsette med 100 kroner i månaden er godteke, sjølv om dette er under arbeidsgivar sin sjølvkost (føresett rimeleg kantineordning).