Lover og forskrifter

På dette området finn du sentrale lover og forskrifter innanfor rekneskap, skatt og avgift.

Lov om:

  • Meirverdiavgift
  • Ferie
  • Arbeidsmiljø
  • Forbrukarkjøp
  • Kjøp i forbrukarforhold
  • Angrerett

Klikk på menyen til venstre.