Formelle forhold for aksjeselskap

Formelle forhold for aksjeselskap

Her finn du informasjon om:

  • Styret sine hovudoppgåver og handleplikt
  • Årsberetning, styret si årsmelding: Kva skal ho innhalde?
  • Generalforsamlinga sine oppgåver
  • Innlevering av årsrekneskap til Brønnøysund og gebyr ved for sein levering
  • Revisjonsplikt: Når må du ha revisor?

Du vel frå menyen til venstre.