Fagstoff, andre: valutakursar, konsumprisindeks, reglar lag og organisasjonar

 

Fagstoff, Andre

Her finn du følgjande informasjon:

 • Valutakursar
 • Konsumprisindeks
 • Lag og organisasjonar
  • Her finn du hovudtrekka i skattereglane for idrettslag, kor, korps, livssynsorganisasjoner og lag:
  • Skatteplikt for organisasjonen
  • Organisasjonen som arbeidsgivar
  • Rekneskap
  • Skatteplikt for utøvarar og tillitsvalde mv.
  • Dugnad og gåver
  • Organisasjonen sitt ansvar