Gåver tilsette – andre

Fagstoff  –  Gåver

Oppdatert: 05.01.2023

Nokre gåver frå arbeidsgivar er skattefrie. Skattefritaket omfattar både tilsette og styremedlemmar.

Vilkåret for skattefritak er at gåva må bestå av anna enn pengebeløp, men gåvekort er akseptert. Det er ikkje eit krav om at gåvene vert gitt som ei generell ordning i bedrifta. Dersom ein kjem over beløpsgrensa, er overskridande beløp skattepliktig inntekt på den tilsette.

Det er mogleg å kombinere gåvegrensa på kr 5.000 med skattefritak for personalrabatt på kr 8.000. Dette betyr at arbeidstakar kan motta skattefrie personalrabattar for inntil kr 13.000 i året.

Les meir om rapportering og skattlegging av naturalytingar her.

Om gaver til forretningsforbindelser: Representasjon.

20212022
Skattefrihet for mottaker Inntil verdi kr Inntil verdi kr
Ansettelsestid 20 år og deretter
hvert tiende år.
8.000 8.000
Bedriften har bestått i 25 år eller
antall år delelig med 25
4.000 4.000
Arbeidstaker gifter seg, fyller 50
(deretter ved runde år),
går av med pensjon eller
slutter etter minst 10 år.
4.000 4.000
Andre gaver i arbeidsforhold
(julegaver og lignende) 
5.000 5.000
Erkjentlighetsgave utenfor
arbeidsforhold
500 500
Merverdiavgift
Det kan ikke trekkes fra inngående
merverdiavgift for gavegjenstander.
 
Visse frivillige organisasjoner
Fradraget til frivillige organisasjoner
er et eget fradrag og gis til
både personer og selskap.
 
Fradrag 50.000 25.000

Godkjente organisasjoner som er registrert
Klikk her for Skatteetatens oversikt.

Tilskudd til yrkesopplæring og vitenskapelig forskning

Fradrag kan samlet gis med inntil kr 10.000 uten begrensning i forhold til skattyters inntekt. Kreves det fradrag for mer enn kr 10.000, kan samlet fradrag gis med inntil 10 pst. av skattyterens alminnelige inntekt (før fradrag for tilskuddet) etter fradrag for årets og ev. framførbare underskudd for vedkommende år. For å få fradraget må instituttet være forhåndsgodkjent. Les mer her.