Reknehuset sin PowerOffice Go – support

E-post: support@reknehuset.no

Telefon: 70 04 94 80


Fjernhjelp med TeamViewer

Dersom du treng support frå Reknehuset AS, så kan vi ta over skjermbildet ved å bruke programvaren TeamViewer.

Slik gjer du det:

1. Trykk på ikonet under:

2. Velg Run, Kjør eller Åpne