Erkjentlighetsgave

Erkjentlighetsgaver utenfor arbeidsforhold


Oppdatert 09.02.2021

1.  Lovhjemmel
Finansdepartementets forskrift 19.11.1999 nr 1158 til skatteloven (FSFIN):

§ 5-15-2. Gaver utenfor arbeidsforhold
Erkjentlighetsgave for enkeltstående arbeidsprestasjon regnes ikke som skattepliktig inntekt når verdien av gaven ikke overstiger 500 kroner. Skattefritaket gjelder bare når gaven består av annet enn pengebeløp.

Les mer om gaver, tilskudd og understøttelser utenfor arbeidsforhold i skatte-abc