Auke i sats for forseinkingsrente

Kvifor er forenkling så vanskeleg?

Betyr makroforhold noe for din bedrift?