Søknad om koronastøtte frå kommunane

Skatteetaten kontrollerer bruk av redusert arbeidsgivaravgift

Ein kan no søke om lønsstøtte

Kompensasjon for faste uunngåelege kostnader

Søknad om betalingsutsetting

Kompensasjon for tapt varelager

Refusjon av sjukepengar frå dag seks