Statsbudsjettet 2023 – skatte- og avgiftsendringar

Statsbudsjettet 2022- ytterlegare auke i skattar

Statsbudsjettet 2022: Momsplikt for akupunktørar

Regjeringa forvanskar for næringslivet

Revidert nasjonalbudsjett 2021: Skatte- og avgiftsendringar