Statsbudsjettet 2022- ytterlegare auke i skattar

Statsbudsjettet 2022: Momsplikt for akupunktørar

Regjeringa forvanskar for næringslivet

Revidert nasjonalbudsjett 2021: Skatte- og avgiftsendringar

Revidert nasjonalbudsjett 2021- lønn og HR

Statsbudsjett 2021- auka skattefri grense på gåver