Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli

Arbeid mot arbeidslivskriminalitet blir forsterka

Korleis unngår du utru tenarar?

No blir det lovleg å arbeide mellom kl 21 og 23

Skal vurdere forenklingar i aksjelovgivinga