Korleis unngår du utru tenarar?

No blir det lovleg å arbeide mellom kl 21 og 23

Skal vurdere forenklingar i aksjelovgivinga

Forenklingar og rettferd for næringslivet

Arbeidstid – meir fleksible reglar