Auka terskelverdi for å kunne unnlate revisjon

Auke i sats for forseinkingsrente

Energitilskotsordning

Fristar hos Føretaksregisteret før årsskiftet

Endra maksimalsats for purregebyr

Utsett frist for innsending av årsrekneskapen