Eigen pensjonskonto frå 1. januar 2021

OTP – ofte stilte spørsmål om obligatorisk tenestepensjon

Derfor blir pensjonsreforma utsett

Utviding av OTP for enkeltpersonføretak gir frådrag for risikodekking

Utanlandske arbeidstakarar? Sjå opp for pensjonsbomba!

Enkeltpersonføretak og frivillig pensjonssparing

Arbeidsgivaravgift og obligatorisk tenestepensjon (OTP)