Mva på alternative helsetenester og kosmetisk kirurgi

Ny digital løysing for alle søknader til mva-registeret

Revidert nasjonalbudsjett 2021: Skatte- og avgiftsendringar

Rapportering og skattlegging av naturalytingar

Får D-nummer ved grensa

MVA-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars