Mva på alternative helsetenester og kosmetisk kirurgi

Ny digital løysing for alle søknader til mva-registeret

Momskompensasjon for frivillige organisasjonar

MVA-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars

Søknadsfrist årleg mva-melding

Mva-fritak på nyheiter