Endra maksimalsats for purregebyr

Søk momskompensasjon for lag og organisasjonar

Idrett og meirverdiavgift

Oversikt over regelendringar

Import av varer og frådrag for meirverdiavgift

Ny MVA-melding 2022

Mva på alternative helsetenester og kosmetisk kirurgi